Oppivelvollisille tarkoitettu koulutus kansanopistoissa

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän uudistuksen yhteydessä valmistellaan kansanopistoihin oppivelvollisille tarkoitettua koulutusta. Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille. Koulutus on käynnistymässä elokuussa 2021.

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus olisi kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen. Koulutus perustuisi Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet), joiden laadinta on loppusuoralla. Opistokohtaisia opetussuunnitelmia valmistellaan parhaillaan kansanopistoissa, ja ne ovat luettavissa kevään 2021 aikana ePerusteet -palvelusta.

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutuksen opiskeltavia sisältöjä ovat muun muassa opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät taidot. Lisäksi nuori voi valita suuntautumisopintoja kansanopistojen koulutustarjonnasta, kuten taide-, media-, liikunta- tai kieliopintoja. Joissakin opistoissa voi korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja sekä kurkistaa myös korkeakouluopintoihin.

Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Hae kansanopiston oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen keväällä 2021 ottamalla yhteyttä suoraan koulutusta järjestävään kansanopistoon.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä uudistus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Mikäli uudistus etenee suunnitellusti, löydät oppivelvollisille tarkoitetut koulutukset kansanopistokoulutusten hakukoneesta kevään 2021 aikana. Koulutukset alkavat elokuussa 2021. Hakukoneesta löydät myös kansanopistojen tarjoamat kymppiluokat, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen.