Tiedotteet | 12.01.2021

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetun koulutuksen OPS-perusteet julkaistu

Koristekuva.

Opetushallitus on julkaissut kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelman perusteet (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet). Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus, ”Opistovuosi oppivelvollisille” käynnistyy elokuussa 2021. Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen.

Kenelle koulutus sopii?

Kansanopiston koulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan. 

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina.

Mitä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus tarjoaa?

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöt koostuvat yhteisistä sisällöistä sekä suuntautumisopinnoista, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Yhteisiä sisältöjä ovat mm. opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Suuntautumisopinnot vaihtelevat kansanopistojen tarjonnan mukaan, ja ne voivat olla esimerkiksi musiikki, kuvataide ja teatteri, media ja viestintä, liikunta ja terveys, kasvatus, ohjaus ja psykologia, ympäristö ja luonnontieteet sekä kielet ja kansainvälisyys.

Kansanopiston oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen voi hakea keväällä 2021 ottamalla yhteyttä suoraan koulutusta järjestävään kansanopistoon. Lue lisää Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksesta.