Tiedotteet | 16.06.2023

Jatkuva haku Opistovuosi-koulutukseen ratkaisu opiskelupaikkaa tarvitsevalle oppivelvolliselle

Kaksi tyttöä

Kansanopistojen järjestämään Opistovuosi-koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Oppivelvollisille tarkoitettu lukuvuoden mittainen koulutus on hyvä vaihtoehto niille peruskoulun päättäneille, jotka jäävät toisen asteen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluavat pohtia vielä uudelleen valintojaan.

Oppivelvollisuuden laajentuminen vuonna 2021 nosti oppivelvollisuusiän 18 vuoteen, ja jokaisen yläkoulusta valmistuvan on hakeuduttava jatko-opintoihin. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun valintatulokset julkaistaan kesäkuun puolivälin jälkeen, ja monissa perheissä valintatulos aiheuttaa pohdintaa.
 
Kun yhteishaun tulokset julkaistaan, hakijoista osa alkaa harkita uudelleen valintojaan. Jos hakijan ensisijainen hakutoive ei toteudu tai hän ei saa mitään hakemaansa koulutuspaikkaa, hakeutuminen nivelvaiheen koulutukseen jatkuvan haun kautta on erinomainen ratkaisu tilanteeseen, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar

Nivelvaiheen koulutus sijoittuu perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen eli peruskoulun ja lukion tai ammattikoulun väliseen taitekohtaan. Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus on oppivelvollisille tarkoitettu nivelvaiheen koulutus, joka tukee siirtymistä toiselle asteelle ja alavalintaa. Koulutukseen voi hakea kevään yhteishaun lisäksi jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. 

Jatkuvan haun väylä kansanopistojen Opistovuosi-koulutukseen takaa eri tilanteissa nuorelle joustavan siirtymän opinnoissa eteenpäin. On tärkeää, että nuori pääsee tarpeitaan vastaavaan koulutukseen ja jokaiselle löytyy sopiva koulutuspaikka, Pantsar lisää.

Opistovuosi-koulutusta on tarjolla 41 kansanopistossa. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Lisätietoja:

Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus
Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -video.
Opistovuosi-esite.
Opistovuosi-koulutusta tarjoavat kansanopistot.
Opistovuosi-diasarja opinto-ohjaajille.
Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.


Lisätiedot ja haastattelut

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000