Tiedotteet | 14.03.2022

Tytti Pantsar Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajaksi

Toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kasvatustieteen maisteri Tytti Pantsar palaa Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Pantsar siirtyy toiminnanjohtajan tehtävään Laajasalon opiston vararehtorin paikalta. Kansanopistoyhdistyksen keskeisimpinä tehtävinä hän pitää vaikuttamistyötä ja yhteiskuntasuhteiden vahvistamista.

Tytti Pantsar aloittaa 21.3.2022 työnsä Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajana. Pantsar on kansanopistokentälle entuudestaan tuttu sivistystyön ja koulutuksen asiantuntija. Hän toimi Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajana vuosina 2018–2021 ja on työskennellyt yhdistyksen kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä 19 vuoden ajan alkaen vuodesta 2002. Pantsar siirtyy tehtäväänsä työskenneltyään vajaan vuoden ajan Laajasalon opiston vararehtorina.  

Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajana Pantsar vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta, ja hän aikoo keskittyä tehtävässään etenkin vaikuttamistyöhön.

– Vaikuttamistoimintamme tulee olla tulevaisuusorientoitunutta ja kestäviä ratkaisuja etsivää. Tässä tärkeällä sijalla ovat sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö sekä hyvä yhteys yhdistyksen jäsenistön kanssa. Vaikuttamistyötä tukee myös opistokentän osaamisen kehittäminen, ja tämän eteen Kansanopistoyhdistyksellä on tehty hyvää ja pitkäkestoista työtä, Pantsar sanoo.

Kansanopiston vararehtorina Pantsar on nähnyt Kansanopistoyhdistyksen edunvalvontatyön tuloksia opistotyön arjessa. Tämän ansiosta hän kykenee tarkastelemaan yhdistyksen vaikuttamistoimintaa uudenlaisesta tulokulmasta ja uskoo työkokemuksestaan kansanopistokentällä olevan hyötyä yhdistyksen koulutuspoliittisten tavoitteiden määrittelyssä ja koulutuslainsäädäntöön vaikutettaessa.

– Kansanopistot saattavat yhteen ihmisiä erilaisista lähtökohdista ja ohjaavat heitä kohtaamaan toisensa. Ne tarjoavat mahdollisuuksia yhteisölliseen ja uudistavaan oppimiseen. Laaja ja vahva kansanopistoverkosto on erittäin merkityksellinen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, Pantsar painottaa.

Poikkeustilanteet tuovat uusi tehtäviä kansanopistoille

Jäsenistönsä etujen valvonnan rinnalla Kansanopistoyhdistyksen tulee Pantsarin mielestä varautua toimintaympäristön muutoksiin ja olla valmis toteuttamaan niihin liittyviä uusia tehtäviä.

­– Esimerkiksi Euroopan nykyinen tilanne voi tuoda Suomen kansanopistoille nopeita kriisitehtäviä. Näistä meillä on kokemusta jo vuoden 2015 pakolaiskriisistä. Samalla kansanopistojen pitkäkestoisten, aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan liittyvien tehtävien tarve kasvaa ilmeiseksi. Valmiussuunnittelutyö toimii tukena tällaisissa poikkeustilanteissa, sanoo Pantsar.   

Suomen Kansanopistoyhdistys on Suomessa toimivien kansanopistojen edunvalvoja ja yhtenäinen ääni. Yhdistys edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Se tukee kansanopistoliikkeen moniarvoisuudesta ja erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää sekä vahvistaa kansanopistoliikkeen yhtenäisyyttä. Kansanopistoyhdistys on myös monialainen koulutuspolitiikan kehittäjä ja aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdistyksen jäseniä ovat 74 Suomessa toimivaa kansanopistojen ylläpitäjää.


Lisätietoja:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi, puh. 044 531 8000

Helena Ahonen
Puheenjohtaja
helena.ahonen@step.fi