Uutiset | 21.05.2024

Tehdään opistosta Glopisto – otetaan kestävyys ja sivistys haltuun

Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan! Kestävyystiekartta auttaa kansanopistoja kestävien elämäntapojen vakiinnuttamisessa. Se kertoo, miten mistä tahansa opistosta tulee planeettamme hyvinvointia edistävä Glopisto. Osallistu myös maksuttomaan koulutukseen!

Kuva, joka sisältää kohteen vaate, henkilö, puu, piha-

Kuvaus luotu automaattisesti

Jenni Linturi, Rilli Lappalainen ja Joanna Hämäläinen kertovat videolla, mistä on kysymys. Klikkaa ja katso!

Kestävyystiekartta neuvoo opistoja askel askeleelta

Glopisto on jokainen opisto, joka sitoutuu kestävyysajatteluun, toteuttaa toiminnassaan kestäviä toimintatapoja ja motivoi ottamaan käyttöön kestäviä elämäntapoja.

Kansanopistot pääsevät helposti alkuun kestävien toimintatapojen vakiinnuttamisessa kestävyystiekartan avulla.

”Tämä on kansanopistoille tajunnanräjäyttävä mahdollisuus!”

Julkaisemme marraskuussa kestävyystiekartan, joka auttaa sinua ja opistoasi saavuttamaan kestävyystavoitteita. Se kertoo, miten mistä tahansa opistosta tulee planeettamme hyvinvointia edistävä Glopisto. 

– Kartassa on keskeisimmät ohjeet kestävyysmuutoksen tekemiseen. Lisäksi se antaa ihan konkreettiset askeleet, joita kulkemalla kansanopistot pääsevät etenemään kestävyysmuutoksessaan, kestävyystaitojen opettaja Joanna Hämäläinen Joutsenon Opistosta sanoo.

Kartta perehdyttää lisäksi ekososiaaliseen sivistykseen ja planetaariseen sosiaalipedagogiikkaan. Ne ovat jo monessa opistossa tuttuja, mutta nyt käsitteet ja käyttötavat yhtenäistyvät.

Maksuton koulutus syventyy kestävyystiekarttaan – tule mukaan!

Opistojen ei tarvitse lähteä kestävyysmuutokseen yksin. Järjestämme maksuttoman koulutuksen, josta opistot saavat erinomaiset tiedot ja vinkit kestävyystavoitteiden toteuttamiseen. 

Elokuussa alkavassa koulutuksessa opitaan käytännön keinot kestävyystiekartan käyttämiseen, saadaan uusia ideoita ja inspiroidutaan kestävyyden edistämisestä.

Koulutuksen voi suorittaa laajempana tai suppeampana versiona. Ensimmäiseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää ja ryhmätyöskentely, jälkimmäinen on etäopiskelua webinaarissa. Ilmoittaudu hyödylliseen koulutukseen heti!

TUTUSTU KOULUTUKSEEN JA ILMOITTAUDU

Lähde mukaan

Kuva, joka sisältää kohteen puu, piha-, Kasvin varsi, lehti

Kuvaus luotu automaattisesti

Glopisto on jokainen opisto, joka sitoutuu kestävyysajatteluun, toteuttaa toiminnassaan kestäviä toimintatapoja ja motivoi ottamaan käyttöön kestäviä elämäntapoja. Kuva: Tia Yliskylä

Helppoa ja sujuvaa – lähde mukaan!

Lähde mukaan kestävien elämäntapojen vakiinnuttamiseen! Kaiken ytimessä on oppiminen ja sivistyminen. 

– Mitään uutta linjaa ei tarvitse perustaa, koska kansanopistoilla on kaikki ainekset jo olemassa. Nyt kestävän toiminnan näkökulmia vain syvennetään ja konkretisoidaan, koulutussuunnittelija Jenni Linturi Otavan Opistosta kannustaa.

Mukaan lähteminen on helppoa ja sujuvaa! Olemme tehneet sinulle valmiit mallit ja koulutukset. Niiden avulla edetään pienin mutta varmoin askelin.


”Mitään uutta linjaa ei tarvitse perustaa, koska kansanopistoilla on kaikki ainekset jo olemassa.”

– Kestävyystiekartan lisäksi teemme materiaaleja uudistavaan opetukseen ja planetaariseen sosiaalipedagogiikkaan. Emme anna vain tavoitteita, kriteerejä tai opetussuunnitelmia, vaan kokemuksellisia ja luovia menetelmiä, konkreettisia keinoja sekä helposti käyttöön otettavia aineistoja, joita voi kätevästi soveltaa oman opiston opetukseen, Joanna Hämäläinen lupaa.

Kerromme sinulle, mitä ekososiaalinen sivistys käytännössä tarkoittaa. Näytämme, miten voit omassa opistossasi edistää kestäviä toimintatapoja. 

Ekososiaalinen sivistys ja planetaarinen sosiaalipedagogiikka ovat hyvin lähellä kansanopistojen nykyistä toimintatapaa: opistot ovat läpi historiansa edistäneet luonnon ja ihmisten hyvinvointia sekä rakentaneet merkityksellisyyttä ja yhteyttä ihmisten ja maailman välille.

– Tässä ajassa on erityisen tärkeää, että opistot uudistuvat yhdessä rintamassa ja toimivat yhtenäisinä. Opistot ovat se paikka, jossa dialogi tapahtuu, Jenni Linturi korostaa.

Kuva, joka sisältää kohteen vaate, henkilö, Ihmisen kasvot, piha-

Kuvaus luotu automaattisesti

Rilli Lappalainen on Fingon kestävän kehityksen johtaja. Kuva: Tia Yliskylä

Tästä on kysymys: kansanopistot voivat olla edelläkävijöitä

Kestävät toimintatavat ovat välttämättömiä. Kansanopistot ovat avainasemassa kestävien elämäntapojen vakiinnuttamisessa.

– Tämä on kansanopistoille tajunnanräjäyttävä mahdollisuus, jos he niin haluavat. Kansanopistot voivat olla edelläkävijöitä, koska ne antavat ihmisille työkaluja hyvään elämään ja sivistykseen, Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen sanoo.

”Kestävät toimintatavat ovat kansanopistojen elinehto.”

Hän näkee kansanopistot miniyhteiskuntana, jossa on helppo kokeilla asioita ja ohjata kaikkia kohti kestävää kehitystä. Hän korostaa, että kestävät toimintatavat ovat jokaisen organisaation strategisia valintoja.

– Kestävyyden täytyy näkyä kaikessa toiminnassa: esimerkiksi rahankäytössä, toimitiloissa, viestinnässä, kurssivalikoimassa ja ihmisten ottamisessa mukaan toimintaan. Tällä tavalla kansanopisto kantaa yhteiskunnallista vastuutaan ja samalla hyödyntää omia oikeuksiaan.

Kansanopistojen ei kannata jäädä kehityksen sivuraiteille, vaan opistojen on oltava eturivissä edistämässä kestäviä toimintatapoja ja ekososiaalista sivistystä. Rilli Lappalaisen mielestä kestävät toimintatavat ovat peräti kansanopistojen elinehto.

– Jos opistot haluavat edelleen olla yhteiskunnassa merkittävässä roolissa, niin niiden kannattaa miettiä, minkälainen toimija olemme, miten toimimme arvojemme mukaisesti ja miten kestävyys hyödyntää meitä sivistystyön toteuttamisessa.

Jenni Linturi on Otavan Opiston koulutussuunnittelija. Kuva: Tia Yliskylä

Toteutamme yhdessä sovittuja tavoitteita

Suomen kansanopistot ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme yhdessä päättäneet, että kansanopistot haluavat olla kestävän kehityksen ja ekologisen sivistyksen kärkitoimijoita.

Yhteiset tavoitteet ovat selkeät:

  1. Kestävän kehityksen sertifiointi kaikille kansanopistoille.
  2. Kaikki opistojen toiminta on jatkossa ekososiaalisesti sivistynyttä.
  3. Opistot tekevät yhteistyötä niin, että opistojen rihmastot muodostavat glopiston. Toimimme paikallisesti ja vahvasti verkostoituneina. 
  4. Hyödynnämme digitaalisuutta niin, että voimme olla helposti yhteydessä toisiimme.

– Kansanopistojen tulevaisuuskuvissa yksi nouseva piirre oli oppiva yhteisö. Nyt Glopisto-hankkeessa tuemme tätä tavoitetta, Jenni Linturi sanoo.

Glopisto-hankkeessa yhteisiä tavoitteita ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Välitämme laajan näkemyksen vastuulliseen toimintaan sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, Ihmisen kasvot, vaate, puu

Kuvaus luotu automaattisesti

Joanna Hämäläinen Joutsenon Opiston kestävyystaitojen opettaja. Kuva: Tia Yliskylä

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, muotoilu

Kuvaus luotu automaattisesti

Kestävyystiekartan perustana on ekososiaalisen sivistyksen arvopohja ja tulevaisuuskuva.