Tiedotteet | 11.01.2019

KT Helena Ahonen aloitti Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajana

Kuvat: Helena Ahonen Kirjoittaja: Tytti Pantsar

Helena Ahonen.

Kasvatustieteen tohtori Helena Ahonen aloitti Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n puheenjohtajana 1.1.2019. Suomen Kansanopistoyhdistys on 77 suomalaisen kansanopiston etujärjestö, jonka tehtävänä on kansanopistojen toiminnan edistäminen sekä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä toimiminen.

Suomen Kansanopistoyhdistys-Finlands Folkhögskolförening ry on perustettu 1905 ja Helena Ahonen on ensimmäinen puheenjohtajan luottamustehtävään valittu nainen. Ahonen on toiminut SKY:n hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 lähtien sekä yhdistyksen varapuheenjohtajana vuodesta 2010.

”Puheenjohtajan tehtävä on mielestäni hieno mahdollisuus olla mukana edistämässä suomalaista koulutusjärjestelmää ja erityisesti kansanopistojen asemaa osana sitä. Tämä on kuin iso maisemaikkuna Suomen kansan sivistyksen alkujuuriin” toteaa Ahonen.

”Tietysti on hienoa myös se, että siirtymällä varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi rikoin samalla yhden ”lasikaton” koulutuspolitiikan kentällä” Ahonen jatkaa.

”Lähestyviin eduskuntavaaleihin liittyen nostan koulutuspoliittiseen keskusteluun kolme teesiä.

1. Koulutuspolitiikan tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä: osana tulevaa hallitusohjelmaa tulee laatia pitkän aikavälin koulutuspoliittinen kehittämisohjelma.

2. Koulutusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena

Kehittämisohjelmaa ei voi laatia ”koulutusmuotosiilo kerrallaan” periaatteella. Yhtenäisen suunnitelman kautta syntyy edellytykset yhteistyöhön eri oppilaitosmuotojen, oppilaitosten, eri kouluasteiden ja työ- ja elinkeinoelämän välille.

3. Kansanopistot mukaan koulutusjärjestelmän kokonaisuuden kehittämiseen: Kansanopistoilla on aivan erityisiä -vielä hyödyntämättömiä, vahvuuksia monen koulutusjärjestelmämme haasteen ratkaisemiseen.

Yhteiskunnan eri koulutusmuotojen tehtävät ja tarkoitus määrittyvät yhteiskunnan tarpeista, sen kehityksestä ja hyvinvoinnista käsin ja näin tulee ollakin.  On kuitenkin ainutlaatuista, että meillä on Suomessa vapaan sivistystyön oppilaitokset, joiden perustehtävä nousee yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon lisäksi ihmisyydestä ja ihmisen omaehtoisesta kehittymisestä. Ihmisestä itsestään.

Juuri tästä syystä kansanopistot voivat tarjota ratkaisun esimerkiksi oppivelvollisuuskysymykseen tai yliopistojen pääsykoeuudistukseen. Eri ikäisten kansalaisten perustaitojen tai akateemisten taitojen vahvistaminen on näissä mielestäni ydinkysymys. Kansanopistot ovat jo pitkään hoitaneet erittäin tuloksellisesti yhteiskunnallisesti merkittäviä sivistystehtäviä. Uutta ei tarvitse rakentaa, kansanopistot ovat jo olemassa. Olleet yli sata vuotta” toteaa Ahonen.

Helena Ahonen on Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopiston rehtori. Seurakuntaopisto toimii viidellä paikkakunnalla: Järvenpäässä, Pieksämäellä, Ruokolahdella, Lapualla ja Uudessakaarlepyyssä.

Helena Ahonen on väitellyt vuonna 2008 kasvatustieteen tohtoriksi Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutissa. Helena Ahosen kotipaikka on Hankasalmi.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

puheenjohtaja Helena Ahonen, 040 5370999, helena.ahonen(at)seurakuntaopisto.fi

toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, 044 531 8000, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi