Uutiset | 24.09.2020

Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous 23.9.2020: Lundén ja Palola jatkavat Kansanopistoyhdistyksen hallituksessa ja Grönroos ja Hokkanen valittiin uutena

Helena Ahonen.

Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokouksessa 23.9.2020 pidettiin hallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 2021 – 2023.

Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa ja puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.

Tänä vuonna erovuorossa ovat jäsenet Björn Wallén (Lärkkulla folkakademi), Pauli Karihtala (Pohjantähti-opisto), Ari-Pekka Lundén (JHL-opisto) ja Jukka Palola (Jämsän Kristillinen Kansanopisto).

Kansanopistoyhdistyksen vuosikokouksessa 23.9. valittiin yhdistyksen hallitukseen vaalivaliokunnan esityksen mukaan seuraavat henkilöt kaudelle 2021 – 2023:

Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola, rektor

Henrik är Magister i teaterkonst
”Henrik Grönroos har lång erfarenhet av folkbildning och har ett stort kontaktnät inom den fria bildningen på svenska i Finland och i Norden. Han fungerar också som ordförande för den s k Svenska basgruppen inom Finlands folkhögskolförening, som sammanför rektorer inom den fria bildningen från hela Svenskfinland.”


Sirkka Hokkanen, Karstulan Evankelinen Opisto, vararehtori

Sirkka on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri
”Sirkka Hokkanen tuli kansanopistoliikkeen palvelukseen vuonna 1983 ja on sen jälkeen toiminut usean eri kansanopiston palveluksessa. Kokemusta on sekä kansanopisto- että kansalaisopistopuolelta, vs- ja ammatillisesta koulutuksesta, myös hanketyöstä ammattikorkeakoulusta. Sirkka on toiminut Karstulan Evankelisen Opiston vararehtorina jo parin vuosikymmenen ajan.”

Ari-Pekka Lundén, Kiljavan opisto, rehtori

Ari-Pekka on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri
”Ari-Pekka Lundénilla on näkemystä erityyppisten koulutusten järjestämisestä kansanopistossa sekä laajat sidosryhmäsuhteet. Hänellä on kokemusta koko suomalaisen koulutuskentän eri osa-alueista, perusopetuksesta korkea-asteelle. Hän on myös toiminut aktiivisesti pohjoismaisen kansanopistotyön vahvistamiseksi, erityisesti työelämään keskittyvien opistojen verkoston luomiseksi. Ari-Pekka Lundén on ETUI (The European Trade Union Institute) pedagogisen komitean jäsen.”


Jukka Palola, Jämsän Kristillinen Kansanopisto, rehtori

Jukka on koulutukseltaan teologian tohtori
”Jukka Palola on toiminut yli kahdeksan vuotta hyvin menestyksellisesti Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorina. Tehtävässään hän on osoittautunut yhteistyökykyiseksi ja päämäärähakuiseksi rehtoriksi. Taloudellisten haasteiden voittamiseksi hänellä on ehdotuksia toimintatapojen muuttamiseksi, perustehtävää unohtamatta. Hän paneutuu tehtäviin, jotka ovat hänelle uskottu hoidettavaksi.”

Kansanopistoyhdistys onnittelee uusia hallituksen jäseniä.