Tiedotteet | 12.11.2020

Kansanopistot valmistautuvat oppivelvollisuuden laajentamiseen tiivistämällä alueellista yhteistyötä

Kirjoittaja: Anni Henricson, Hannu Salvi

Koristekuva.

Esitys uudeksi oppivelvollisuuslaiksi on edennyt eduskuntakäsittelyyn. Uudistuksen yhteydessä valmistellaan kansanopistojen omaa oppivelvollisille tarkoitettua koulutusta. Koulutus perustuisi Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Kansanopistot varautuvat koulutustehtävään tehostamalla alueellista yhteistyötä ja laatimalla opistokohtaisia opetussuunnitelmia.

Kansanopistoilla vahvaa osaamista nuorten opintopolkujen ja elämänhallinnan tukemisessa

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja, elämänsuunnittelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen. Kansanopisto tarjoaa nuorelle yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa opiskelijan ohjaus ja tuki on kokonaisvaltaista. Kansanopistoilla on vahvaa osaamista nuorten oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä, elämänhallinnan tukemisessa sekä yksilöllisten opinto- ja urapolkujen tukemisessa. Kansanopistot haluavat osaamisellaan tukea erityisesti niitä nuoria, jotka eivät eri syistä nykyisin suorita toisen asteen tutkintoa (n. 15 % ikäluokasta).

Tiivis alueellinen yhteistyö ohjauksen tueksi

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen käynnistämiseksi kansanopistot ovat lisänneet alueellista yhteistyötä. Länsi-Uudellamaalla toimiva Kanneljärven Opisto on tiivistänyt yhteistyötään ohjaamoiden, sosiaalityön, maahanmuuttopalvelujen, opetustoimen, nuorisopalveluiden, TE-palveluiden sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. ”Moniammatillinen ja tiivis yhteistyöverkosto on jo usean vuoden ajan palvellut opiskelijan koulutuspolun suunnittelua ja sujuvia siirtymiä opintopolulla eteenpäin”, toteaa Kanneljärven Opiston perusopetuksesta vastaava opettaja Inka Kangaskoski.

Uusi koulutus on herättänyt kysymyksiä sekä keskustelua nuorten ohjaamisesta. Yhteistyöverkostoissa kaivataan tietoa kansanopistojen koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta. ”Olemme tehneet jo nyt paljon tiedotusta olemassa olevista koulutuksistamme ja hankkeista, sekä uuden kansanopistojen oppivelvollisten koulutuksen sijoittumisesta koulutuskenttään. Haluamme olla aktiivinen ja joustava koulutuskumppani alueellamme”, jatkaa opettaja Inka Kangaskoski Kanneljärven opistosta.

Oppivelvollisuusuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2021. Tällöin käynnistyisivät myös kansanopistojen uudet koulutukset. Uudistus koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä.