Tiedotteet | 09.10.2019

Kansanopistokokouksen viestit valtion talousarvion käsittelyyn

Kirjoittaja: Tytti Pantsar, Anni Henricson

Helena Ahonen puhumassa auditoriossa puhujanpöntön takana.

Kansanopistojen johto kokoontui vuosittain järjestettävään Kansanopistokokoukseen Turun kristilliselle opistolle 8.-9.10.2019. Tilaisuuden teemana oli tulevaisuuden koulutus ja oppiminen sekä kansanopistojen tehtävät jatkuvan oppimisen uudistuksessa. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää useita sivistykseen, koulutukseen ja oppimiseen liittyviä esityksiä, joissa kansanopistoilla on tehtäviä. Kansanopistokokouksen viestit valtion talousarviokäsittelyyn:

1. Jatkuva oppiminen kuuluu kaikille

Hallitusohjelmassa linjataan, että yhteiskunnassamme tulisi tarjota yksilöityjä koulutusratkaisuja aikuisten puuttuvien perustaitojen vahvistamiseen – erityisesti vähän koulutetuille, työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan koulutusta, joka kehittää työttömien ja heikosti koulutettujen oppimisvalmiuksia ja tukee tulevaisuustaitojen kehittymistä. Valtiosihteeri Minna Kelhä totesi Kansanopistokokouksen puheessaan, että jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus tulee avaamaan ja vahvistamaan vapaalle sivistystyölle ja kansanopistoille soveltuvia tehtäviä.

Valtio myönsi vapaalle sivistystyölle vuonna 2018 erillisrahoituksen heikkojen perustaitojen ja digitaitojen omaavien henkilöiden kouluttamiseen.

Jatkuvan oppimisen uudistamisen osana tulee vapaan sivistystyön perus- ja digitaitojen koulutukseen osoittaa aiempaa vastaava määräraha. Tavoitteena on työllistymisedellytysten parantuminen sekä perustaitotason nostaminen – ilman perustaitoja ei ole huippuosaamista työelämässä.

2. Riittävät resurssit kotoutumisen edistämiseen

 Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen vapaan sivistystyön lakimuutoksen tavoitteena oli, että vapaan sivistystyön valtionosuus­rahoituksella järjestettävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen ja ohjaukseen saadaan 100% rahoitus. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa tarkoitukseen varatulla 4,9 M€ rahoituksella katetaan kuitenkin vain opiskelija­maksujen osuus eli 43% suoritteesta. Vapaan sivistystyön suoritteita varten tulisi osoittaa lisärahoitusta, jotta lakiuudistuksen tavoite toteutuu.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä (01/2019) esitetään, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ja kolmannen sektorin osuutta kotoutumisessa tulee lisätä. Mietinnössä kiitellään kansanopistojen onnistunutta työtä kotoutumisen edistämisessä.

Kotoutumisen edistämiseen tarvittavan lisärahoituksen suuruus on kansanopistojen osalta 4,5 M€ – tällöin voidaan turvata onnistuneeksi todettu kotoutumisen reitti.

3. Oppivelvollisuuden pidentämiseen varauduttava julkisen talouden suunnittelussa

On erinomaista, että kansanopistot vapaan sivistystyön oppilaitosmuotona on huomioitu hallitus-ohjelmassa osana oppivelvollisuuden pidentämisen opinto- ja tukimuotoja. Hallitusohjelmassa todetaan, että oppivelvollisuustehtävään liittyvien koulutusmuotojen järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset, kuten maahanmuuttajien koulutusta koskevien säädösten kohdalta on jo tehty. Tähän tulee varautua laadittaessa julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020-2023.