Tiedotteet | 05.04.2023

Kansanopistojen rehtoripäivillä haettiin kansanopistoille roolia suomalaisten koulutustason nostamisessa ja koulutuksen tasa-arvon edistämisessä

SKYn puheenjohtaja Helena Ahonen avaa Rehtoripäivät 2023.

Kansanopistojen rehtoripäivät 2023 kokosi 4.–5.4. kansanopistojen johdon 130-vuotisjuhliaan viettävällä Lahden kansanopistolle ja Lahden pääkirjastoon keskustelemaan kansanopistojen tulevaisuuden tehtävistä koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, kestävän elämän ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Kansanopistot vastaavat nyt ja tulevaisuudessa koulutukseen ja työelämän murrokseen liittyviin haasteisiin. Ne tukevat koulutuspoliittista tavoitetta suomalaisten koulutustason nostamisesta ja vahvistavat aikuisten perus- ja digitaitoja ratkaistakseen maamme osaamisvajetta. Koulutuksellisin ja sivistyksellisin keinoin voidaan hakea ratkaisuja moniin muihinkin yhteiskunnallisesti polttaviin kysymyksiin.

– Kansanopistojen koulutuksella voidaan lisätä yhteiskuntaan ja työelämään osallistumista, sosiaalista vahvistumista, kestävien elämäntapojen omaksumista ja elämän merkityksellisyyden kokemusta. On selvää, että sivistystoimijoiden rooli suomalaisen yhteiskunnan kestävyyden rakentamisessa on merkittävä. Syrjäytymisen hinta niin yksilöille kuin yhteiskunnalle on korkea, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Tähän vapaan sivistystyön potentiaaliin yhteiskunnallisena muutosvoimana pureuduttiin Kansanopistojen rehtoripäivillä.

– Rehtoripäivillä olemme muodostaneet kansanopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja vahvistaneet näkemystämme tulevaisuuden koulutuksesta ja oppimisesta kansanopistokontekstissa. Yhteinen työskentelymme osoitti, että kansanopistot ovat eturintamassa rakentamassa kestävää tulevaisuutta sekä edistämässä koulutuksellista tasa-arvoa, summaa Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen.

Suomessa on 74 kansanopistoa ja 81 kansanopistokampusta ulottuen Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Omalla alueellaan kansanopistot ovat merkittäviä monialaisia koulutustoimijoita, jotka voivat tarttua nopeasti erilaisiin tehtäviin.

– Koko maan kattava kansanopistokampusten verkosto vahvistaa kansalaisten osaamista, resilienssiä, hyvinvointia ja sivistystä. Opistot huolehtivat siitä, että kaikki saadaan koulutuksen pariin. Väestörakenteen muuttuessa kansanopistot voivat yhdistää eri koulutusmuotoja ja varmistaa korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen saavutettavuutta, Pantsar lisää.

Sivistys uuteen nousuun

Kansanopistojen rehtoripäivillä kuultiin opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Aleksi Kaleniuksen näkemyksiä Suomen koulutussektorin kehityksestä ja sivistystason uudesta noususta. Joukko asiantuntevia panelisteja pohti kansanopistojen tulevaisuuden tehtäviä tätä taustaa vasten. Sivistys uuteen nousuun – Kansanopistojen tulevaisuuden tehtävät -paneelin osallistujina olivat Kaleniuksen lisäksi taiteen ja kulttuurin erikoistutkija Anne Pässilä LUT-yliopistosta, TKI-asiantuntija Katariina Mäenpää LAB Muotoiluinstituutista, teatteriopiskelija Anna Arola Lahden kansanopistosta, varapuheenjohtaja Jaana Laitila Suomen Kansanopistoyhdistyksestä ja rehtori Kyösti Nyyssölä Etelä-Pohjanmaan Opistosta.  

Rehtoripäivillä työskenneltiin myös kansanopistojen tulevaisuuspolkujen parissa Great Minds Oy:n futuristi Niko Herlinin ja strategi Kirsi Kostian johdolla. Kansanopistojen rehtoripäivät on Suomen Kansanopistoyhdistyksen kansanopistojohdolle vuosittain järjestämä tilaisuus.


Lisätiedot ja haastattelut

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000

Helena Ahonen
Puheenjohtaja
helena.ahonen@step.fi
puh. 040 537 0999