Tiedotteet | 25.03.2021

Kansanopistojen jatkuvan oppimisen yhteistyöhankkeet käynnistyvät – opistoissa kehitetään ratkaisuja alueellisiin sivistys- ja osaamistarpeisiin

Kirjoittaja: Anni Henricson

Koristekuva.

Jatkuvan oppimisen koulutuspoliittinen uudistus on edennyt työikäisille suunnatun palvelujärjestelmän hahmotteluun. Tavoitteena on uudistaa työikäisten osaamiseen liittyviä palveluja sekä parantaa työn ja osaamisen alueellista kohtaantoa.

Kansanopistot ovat vahvasti mukana alueellisissa yhteistyöhankkeissa ja kuntakokeiluissa, joissa tiivistetään yhteistyötä työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja ohjaavien tahojen välillä. Keskeinen osa jatkuvan oppimisen uudistusta onkin osaamisen kehittämisen alueellisen koordinaation vahvistaminen.   

”Kymenlaakson alueella kansanopisto ja vapaa sivistystyö ovat näkyvä osa alueellista kehitystyötä. Kymenlaakson Opisto on mukana alueen jatkuvan oppimisen tiimissä, jossa kehitetään ketterästi opiston koulutustarjontaa alueen osaamistarpeiden pohjalta.”, toteaa Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen jatkuvan oppimisen koordinaattori Tarja Kähärä. Kymenlaaksossa jatkuvan oppimisen monialainen tiimi tekee yhteistyötä myös yrittäjien ja yritysjärjestöjen kanssa alueellisten osaamistarpeiden selvittämisessä. Yritysten toiveena on ollut geneeristen taitojen, kuten työelämätaitojen sekä ihmistaitojen osaamisen lisääminen. Nämä ovat myös osa kansanopistojen sivistystehtävää. ”Vapaan sivistystyön toimijat ovat käynnistäneet ketterästi esimerkiksi kielikoulutusta, työelämän passeja ja työelämäkortti -koulutuksia alueen tarpeiden pohjalta. Parhaillaan toteutamme luovien alojen toimialakartoitusta yhdessä alueellisen tiimin kanssa.”, toteaa Kymenlaakson Opiston vararehtori Sanna Gango.

Kansanopistot ovat Suomen laaja-alaisin oppilaitosmuoto. Kansanopistot tarjoavat vapaan sivistystyön koulutusta, mutta myös aikuisten perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta sekä työvoimapoliittista koulutusta. Kansanopistot voivat toimia jatkuvan oppimisen runkoratkaisuna, ja opistojen sivistyspedagogiikka voi ratkaista alueellisia oppimis- ja osaamistarpeita. Kansanopistoissa on käynnistymässä useita jatkuvan oppimisen yhteistyöhankkeita, joissa vastataan erityisesti aikuisten perus- ja digitaalisten taitojen osaamistarpeisiin sekä edistetään työllistymis- ja oppimisvalmiuksia.

Lisätietoja:

Kymenlaakson Opisto
vararehtori Sanna Gango, sanna.gango(at)kyme.fi, 044 011 2437

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
suunnittelija Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi, 040 136 7323
puheenjohtaja Helena Ahonen, helena.ahonen(at)seurakuntaopisto.fi
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi, 044 351 8000