Tiedotteet | 08.06.2023

Kansanopistojen ammatillinen koulutus lisää osaavan työvoiman saatavuutta

Päiväkotiryhmän opettaja opettaa lapsia.

Kansanopistot ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjinä pieniä, mutta tehokkaita ja laadukkaita. Niistä valmistuu osaajia etenkin varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön ja vanhustenhoitoon. 

Kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat valmistuvat nopeammin kuin ammatillisen tutkinnon suorittaneet keskimäärin. He myös työllistyvät paremmin. Esimerkiksi vuonna 2021 heistä 69 prosenttia oli sijoittunut työelämään vuoden kuluttua valmistumisestaan, kun ammatillisen tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen työllistymisprosentti oli 64 prosenttia. Tiedot perustuvat Opetushallituksen tilastopalvelu Vipuseen.

Suurin osa kansanopistojen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan tutkintoa. Opinnoista valmistuu työntekijöitä varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, nuorisotyöhön sekä vanhustenhoitoon. Näillä aloilla on huutava pula osaajista, ja kansanopistoilla on alan ammattilaisten kouluttamisesta vuosikymmenien osaaminen.

– Kansanopistojen yhteisöllinen ja kompakti oppimisympäristö soveltuu erityisen hyvin juuri sosiaalisia valmiuksia ja kohtaamistaitoja edellyttävien alojen opiskeluun, sanoo Peräpohjolan Opiston rehtori Tatja Karvonen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisia tarvitaan väestörakenteen muutoksen takia tulevaisuudessa yhä enemmän. Kansanopistojen ammatillinen koulutus voi vastata tähän resurssitarpeeseen.

– Esimerkiksi ikääntyvien ohjaamiseen erikoistuneita kasvatus- ja ohjausalan työntekijöitä voitaisiin hyödyntää enemmän palvelutaloissa ja tuetussa asumisessa ylläpitämässä ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta. Uusilla matalan kynnyksen palveluilla voidaan hillitä ikääntyvien hoidosta aiheutuvaa sosiaali- ja terveysalan kustannusten nousua, Karvonen lisää.

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa on paljon aikuisopiskelijoita ja alanvaihtajia. Koulutusta tuotetaan työelämän tarpeisiin. Kansanopistot myös laajentavat eri alueiden koulutustarjontaan.

– Kansanopistojen ammatillinen koulutus lisää työvoiman saatavuutta tarjoamalla ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet niillekin opiskelijoille, joiden on vaikea suoriutua opinnoista suurissa yksiköissä. Yksilöllisten oppimistarpeiden huomioon ottaminen on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen vahvuus, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

– Kansanopistojen ammatilliselle koulutukselle on tilausta. Se palvelee yhteiskunnan tarpeita ja haluaa olla ratkomassa maamme osaajapulaa niin nyt kuin vastaisuudessakin, Pantsar lisää.  

Ammatillista koulutusta järjestäviä kansanopistoja on 25. Vuonna 2022 kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa opiskeli tutkintotavoitteisesti 3222 opiskelijaa. Kansanopistot järjestävät ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituin koulutusala on kasvatus- ja ohjausala. Muita kansanopistojen ammatillisen koulutuksen aloja ovat muun muassa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluala, liikunta sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala.
 

Lisätiedot ja haastattelut:

Tatja Karvonen
Rehtori
Peräpohjolan Opisto
puh. 050 590 3744
tatja.karvonen@ppopisto.fi

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
puh. 044 531 8000
tytti.pantsar@kansanopistot.fi