Uutiset | 07.04.2020

Kansanopistoissa monipuolisia tapoja toteuttaa etäopetusta ja yhteisöllisyyttä

Kirjoittaja: Anni Henricson

Tietokoneen kuvalla oleva näyttökuva etäkokouksesta, jossa monen osallistujan kasvot.

Kansanopistot ovat kehittäneet monipuolisia keinoja etäopetuksen toteuttamiseen. Opettajat ovat valinneet omille opiskelijaryhmille sopivimmat etäopetuksen työskentelytavat ja ohjelmat. Opettajat ovat tiiviisti yhteyksissä opiskelijoihin, ja koulupäivä alkaa usein yhteisellä tapaamisella verkon välityksellä. Myös henkilökunta tapaa toisiaan verkon välityksellä. Artikkelin kuvassa on Laajasalon opiston taukohetki virtuaalisessa kahvihuoneessa.

Kansanopistojen opettajat ovat kokeneet, että opiskelijat ovat olleet aktiivisesti ja täsmällisesti läsnä etäopetuksessa. Lahden kansanopiston graafisen suunnittelun opettaja Radek Karkulowski on käyttänyt opetuksessa mm. Google Meet -sovellusta, ja kokenut sen helppokäyttöiseksi. Opiskelijat ovat pitäneet yhteyttä opettajaansa sekä online-oppitunneilla että keskusteluaikoja varaamalla. Virtuaaliopetus on mahdollistanut sen, että hiljaisetkin opiskelijat saavat äänensä kuuluviin etäopetustunnin aikana, kun kaikkien opiskelijoiden kuulumiset käydään läpi.

Myös Alkio-opiston englannin kielen ja kansainvälisyyden linjajohtaja Reetta Seppälä on toteuttanut kielen opetusta online-opetuksena Google Meet -alustassa. ”Kaikki tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan oikeana aikana. Opistollamme on myös Google Classroom ollut käytössä jo toista vuotta, joten se oli jo opettajille ja opiskelijoille jo ennestään tuttu.”

Kansanopistoissa on jonkin verran räätälöity lyhytkursseja etäopetukseen sopivaksi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Opisto tarjoaa etäopetuksena ruuanlaittokursseja, harjoittelukursseja korkeakoulujen pääsykokeisiin sekä avoimen yliopiston kursseja.

Kansanopisto-opiskelussa keskeistä on yhteisöllisyys, sillä opistossa on mahdollista myös asua opiskeluvuoden aikana. Nyt monet opiskelijat ovat muuttaneet asuntoloista pois, mutta opistojen yhteisöllisyyttä on pidetty yllä esimerkiksi virtuaalisissa olohuoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Kanneljärven opistolla opiskelijoiden vapaa-ajan toimintoja kehittävät yhteisökasvattaja Lauri Liiman ja asuntolaohjaaja Camilla Elgland. ”Meidän aikuisten aktiivisuus ja läsnäolo on tärkeää. Olemme opiskelijoiden tavoitettavissa arki-iltaisin klo 16-20, mutta viestiä voi laittaa muulloinkin. Julkaisemme somessa itsestämme kuulumisia ja osoitamme että olemme nuorille olemassa ja saavutettavissa. Nuoret tarvitsevat nyt inhimillisyyttä, läsnäoloa ja turvallisia aikuisia”, Lauri ja Camilla toteavat.