Uutiset | 17.04.2020

Hallituksen kehysriihen 2020 päätöksissä huomioidaan kansanopistot ja vapaa sivistystyö

Kirjoittaja: Tytti Pantsar, Anni Henricson

Sanna Marin, Katri Kulmuni, Anna-Maja Henriksson, Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru.

Suomen hallitus päätti 8.4.2020 vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Kehysriihen kirjauksissa hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja yritysten selviytymistä koronaviruksesta johtuvan kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin. Kehysriihessä linjattiin myös vapaan sivistystyön määrärahalisäyksestä vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sekä säädösmuutoksista, joilla voidaan välttää epidemian kauaskantoiset vaikutukset mm. vapaan sivistystyön koulutuksen rahoitukseen.

Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen on tyytyväinen, että kansanopistojen työtä on pidetty merkityksellisenä kehysriihessä ja sivistystyön toimintakyvystä myös epidemian jälkeen halutaan pitää huolta. Tulevaisuuden toimintakyvyn näkökulmasta on keskeistä, että koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset kansanopistojen tulevaan rahoitukseen voidaan minimoida. Tätä tukee kehysriihen linjaus: ”Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja jakautumiseen.”

Osa kansanopistojen opiskelijamaksutuotoista jää saamatta koronavirusepidemian vuoksi. Tällä on merkittävä vaikutus kansanopistojen talouteen. Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar toteaa, että on äärimmäisen tärkeää, että toukokuun lisätalousarviossa kompensoidaan opiskelijamaksumenetyksiä oppilaitoksille kohdennettavana lisärahoituksena. Pantsarin mukaan viranomaisten ja poliittisen päättäjän tulee huolehtia poikkeuksellisena aikana siitä, että suomalaisen sivistystyön toimintaedellytykset säilyvät ja kansanopistot voivat tulevaisuudessakin vastata erilaisiin sivistystarpeisiin tukien osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä.

Hallituksen kehysriihen linjauksissa todetaan, että hallitus varautuu korvaamaan koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen nettomenetykset siltä osin kuin niitä ei ole käsitelty toisessa lisätalousarviossa. Määrärahalisäykset sisällytetään vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Suomen Kansanopistoyhdistys esittää, että lisätalousarviossa vuodelle 2020 tulee kohdentaa kansanopistoille 6,8 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen.