Blogi | 02.06.2023

Tulevaisuuskuntoisuutta kolmella askeleella

Great Mindsin Niko Herlin ja Kirsi Kostia

Tulevaisuus on edessä joka hetki. Välillä se innostaa ja kutkuttaa, välillä taas näkymät ovat synkkiä ja jopa pelottavia. Tässä blogissa käydään läpi kolme askelta kohti tulevaisuuskuntoisempaa toimintaa.

Ensimmäinen tärkeä askel kohti hallitumpaa tulevaisuuden kohtaamista on päästää irti yhden, ennustettavan tulevaisuuden ajatuksesta. Tulevaisuuksia on monia, ja tulevaisuus näyttäytyy monenlaisena riippuen siitä, kuka asiaa tarkastelee ja mistä näkökulmasta. Meille jokaiselle käy helposti niin, että alamme nähdä asioita vakiintuneina tapahtumakulkuina. Tunnistamme tutut toimijat ja tekemiset. Kupla sulkeutuu vähitellen.

Siksi on todella tärkeää irtautua tutusta, käyttää mielikuvitusta ja pohtia mitä, jos -ajatuksia. Kuvittelu on tärkeä ja oikeastaan ainoa keino päästä jyvälle tulevaisuudesta. Mielikuvituksen käyttöä estää kiire, väheksyntä tai rutinoituminen. Kuvittelulle tarvitaan myös oma aika, paikka ja vireystila, jotta pystytään irrottautumaan ja virittäytymään uudenlaisiin ajatuksiin.

Tulevaisuuteen vaikutetaan omilla toimilla

Toinen askel kohti hallitumpaa tulevaisuuden kohtaamista on ajatella itseämme aktiivisina toimijoina, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun. Tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan vaikutamme kukin omilla toimillamme siihen, minkälaiseksi oma tulevaisuutemme ja lähipiirimme tulevaisuus muodostuu. Tulevaisuuteen vaikutamme siten, että unelmoimme ja suunnittelemme sitä, mitä haluaisimme tavoitella ja tehdä.

Unelmointi on vielä voimakkaampi väline, jos sitä tehdään yhdessä esimerkiksi omassa organisaatiossa tai vielä suuremmalla joukolla, vaikkapa kansanopistojen ryhmänä. Unelma antaa siivet, mutta tärkeää on myös toteuttaa konkreettisia toimia unelmien edistämiseksi. Unelmasta on tärkeää puhua oman organisaation henkilöstön kesken: tarkentaa ja sanoittaa sitä. Sanoittamista ja viestimistä on tärkeää tehdä myös organisaation sidosryhmille. Tulevaisuus kiinnostaa monia: se, mitä halutaan olla ja mihin ollaan menossa.

Optimismi – onnistuneen muutoksen edellytys

Kolmas askel kohti hallitumpaa tulevaisuuden kohtaamista on pisin. Oikeastaan se on sarja askelia. Sinnikkyyttä tarvitaan, jotta asioita jaksetaan tehdä ja toteuttaa arjessa. Silloinkin, kun tilanteet muuttuvat tai kaikki ei mene kuten Strömsössä. Arki on usein harmaata, ja silloin innostava visio tai unelma auttaa meitä eteenpäin. Sinnikästä tekemistä kannustavat saavutetut välietapit ja niistä iloitseminen tiimin kanssa. Välillä unelmia pitää myös uudelleenarvioida ja ehkä jopa uudistaa. Maailman muuttuessa myös unelmat uudistuvat.

Lupasimme kolme askelta, mutta tässä lopussa tulee vielä bonus: optimismi, joka on onnistuneen muutoksen edellytys. Tämä tarkoittaa sitä, että uskomme lähtökohtaisesti siihen, että asiat, joita olemme tekemässä ja kehittämässä, vievät organisaatiota ja tulevaisuutta parempaan suuntaan. Tämä ei tarkoita yltiöpäistä optimismia, vaan sitä, että lopputulos on vanhaa parempi. Joskus muutos vaatii hankaliakin asioita ja epämieluisia väliaskeleita, mutta tulevaisuus on menneisyyttä parempi.


Neljä tulevaisuuskuvaa

Suomen kansanopistoissa toteutettiin tulevaisuusprosessi syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Tämä piti sisällään kahden kierroksen Delfoi-kyselyn kansanopistoille ja sidosryhmille, tulevaisuuden unelmointia syksyllä järjestetyn Kansanopistokokouksen yhteydessä ja nimetyn tulevaisuusryhmän tekemää tulevaisuuskuvien muodostamista. Näiden pohjalta muodostettiin neljä tulevaisuuskuvaa, joita käsiteltiin ja rikastettiin keväällä 2023 Lahdessa pidetyillä Rehtoripäivillä. Lopulliset tulevaisuuskuvat valmistuvat kesäkuussa 2023.


Teksti: Kirsi Kostia ja Niko Herlin, Great Minds Oy