Blogi | 07.09.2022

On ilo työskennellä osaavien kollegoiden kanssa! 

Jyväskylän kristillisen opiston laatu- ja kehittämispäällikkö Sirkka salvi

Mieleeni tulee väistämättä sana ”sekatyöläinen”, kun ajattelen kansanopistojen työntekijöiden osaamista. Varsinaisen substanssiosaamisen lisäksi työntekijät tarvitsevat tietoa monenlaisista asioista, sillä kansanopistoissa opiskelija kohdataan kokonaisvaltaisesti: kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Vaikeuskerrointa lisää se, että opiskelijoilla on hyvin moninaisia taustoja. On aikuisia, oppivelvollisia, ammatilliseen koulutukseen osallistuvia, maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia. 

Maahanmuuton myötä osaaminen, joka liittyy maahanmuutto- ja kotoutumisprosessiin, työmarkkinatietoon sekä eri kulttuurien ja uskontojen tuntemukseen, on lisääntynyt huimasti opistokentällä. Samaan aikaan osaamista on pidetty yllä ammatillisen koulutuksen uudistuksissa, on otettu oppisopimukseen liittyvät asiat ja verkostot haltuun, kehitetty vetovoimaisia koulutustuotteita vapaan sivistystyön koulutuksiin ja juurrutettu osaamisperusteisuutta.  

Kansanopistojen opettajat ja henkilöstö sukkuloivat myös erilaisten verkostojen välillä ja tekevät yhteistyötä opiskelijoiden vanhempien, työpaikkojen, koulutuksen järjestäjien, viranomaisten, järjestöjen ja erilaisten kehittämishankeverkostojen kanssa. Verkosto-osaaminen on yksi tärkeä osaamisen alue.  

Kansanopistojen henkilöstön osaamisen ytimenä pidän kuitenkin opiskelijan kohtaamista, läsnäoloa ja ohjausta. Ohjaamme opiskelijoita kokonaisvaltaisesti elämänhallintaan tai uraan liittyvissä asioissa. Opiskelujensa aikana opiskelijat saavat vahvistusta minäpystyvyyteen sekä opiskeluvalmiuksiin ja ymmärtävät omien valintojensa ja oman toimintansa seuraukset. Ohjauksella vahvistamme opiskelijoiden omaan tulevaisuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä päätöksiä, mutta myös arjen elämänhallintaa. Tämä elämänhallinnan tukeminen on erityisen vahvaa, jos opiskelija asuu opiston asuntolassa. 

Kansanopistojen yhteisiä arvoja ovat sivistys, yhteisöllisyys, joustavuus ja osaaminen.  Näiden arvojen pohjalta on kehittynyt myös henkilöstön monipuolinen osaaminen. Tuon osaamisen näkyväksi tekeminen on melko mahdoton tehtävä, mutta ainakin opiskelija- ja asiakaspalautteet osoittavat sen, että olemme onnistuneet kehittämään osaamistamme näiden arvojen pohjalta.  

Sirkka Salvi
Laatu- ja kehittämispäällikkö, Jyväskylän kristillinen opisto (JKO) 

Kansanopistoyhdistys on mukana JOTPAn koordinoimassa Osaaminen näkyviin -viikossa (5.–11.9.2022) nostamalla teemaviikon aikana esiin kansanopistojen ja kansanopistojen henkilökunnan osaamista. Osaamistarinoiden tarkoituksena on kannustaa kaikkia huomaamaan omaa ja yhteisönsä osaamista ja tehdä sitä näkyväksi. #OsaaminenNäkyviin.