28.11.2019 10:00 – 16:00

Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämisfoorumi

Aika:
28.11.2019 10:00 – 16:00
Paikka:
Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23, Helsinki

Tilaisuus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op).

Koulutuksen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Koulutusosion tavoitteena on hahmottaa yhteisesti aikuisten perus- ja digitaitojen olemusta ja sitä, mitä ne tarkoittavat koulutuksen suunnittelun ja opetuksen näkökulmista kansanopistoissa. Osallistujat saavat eväitä omien koulutustensa suunnitteluun.

Tilaisuuden ohjelma valmistuu lähiaikoina.

Ilmoittautuminen alkaa ohjelman valmistuttua.