28.11.2019 10:00 – 16:00

Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämisfoorumi

Aika:
28.11.2019 10:00 – 16:00
Paikka:
Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23, Helsinki

Tilaisuus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op).

Koulutuksen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Koulutusosion tavoitteena on hahmottaa yhteisesti aikuisten perus- ja digitaitojen olemusta ja sitä, mitä ne tarkoittavat koulutuksen suunnittelun ja opetuksen näkökulmista kansanopistoissa. Osallistujat saavat eväitä omien koulutustensa suunnitteluun.

Kehittämisfoorumi toimii koulutuskokonaisuuden orientaatiojaksona ja sen laajuus on 1 op. Koulutusosioon kuuluu ennakkotehtävä, yhden päivän lähijakso ja oman kehittämistehtävän suunnittelu. Koulutus on saanut rahoitusta Opetushallituksesta.

OHJELMA

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
10.00 Tilaisuuden avaus
10.10 Aikuisten perustaidot PIAAC-tutkimuksen valossa
yliopistonlehtori Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto
10.50 Digiosaaminen aikuisten perustaitona
Digiosaamisen vauhdittaja Merja Sjöblom, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
11.30 Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille – koulutuspoliittiset tavoitteet lähtökohtana
suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta, opetus- ja kulttuuriministeriö
12.00 Lounastauko (omakustanteinen lounas)
13.00 Perustaitojen ja digitaalisten taitojen koulutusta kansanopistoissa
Kansanopistojen käynnissä ja käynnistymässä olevien aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamisen hanke-esittelyt:

  • Kokonaiseksi kansanlaiseksi -koulutus, Suomen teologinen opisto, vastaava kouluttaja Kati Långsjö
  • Aikuisten digikoulutus, Helsingin Evankelinen Opisto, hankekoordinaattori Minna Nikola
  • Löydä uusi maailma -digihanke, Muurlan Opisto, koulutussuunnittelija Minna Nyqvist
  • Kainuun Opiston koulutuksien esittely, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Miia Oikarinen ja Mika Seppänen
14.00 Eväitä koulutuksen suunnitteluun -workshop: Ideoita ja vinkkejä koulutuksen toteuttamiseen
15.30 Tilaisuus päättyy

*) ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia

Ilmoittautuminen 20.11. mennessä.

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta.

Ilmoittaudu tapahtumaan