Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Kansanopistoyhdistyksen koordinoima koulutushanke on päättynyt 30.6.2021. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa kansanopistojen henkilöstön osaamista aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina. Hankkeessa tuettiin kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Koulutuksella tuettiin osaamisen kehittymistä mm. opintojen henkilökohtaistamisessa, osaamisperusteisessa koulutuksen suunnittelussa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, oppimisvaikeuksien tunnistamisessa, oppimisen pulmien ratkaisemisessa ja minäpystyvyyden vahvistamisessa.

Hankkeessa tuotettiin julkaisuna Hakevan toiminnan malli. Kooste julkaistaan verkossa elokuussa 2021.

Lisätietoja: koordinaattori Anni Henricson
anni.henricson(at)kansanopistot.fi