Tiedotteet | 22.02.2023

Opistovuosi-koulutus sujuvoittaa oppivelvollisen siirtymää toiselle asteelle

Kuvataideopintoja

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu Opistovuosi-koulutus tarjoaa peruskoulunsa päättävälle aikalisän ennen elämän ensimmäistä merkittävää tienhaaraa: opiskelu- ja uravalintaa. Samalla se lisää nuoren opiskeluvalmiuksia ja tukee siirtymää toiselle asteelle.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä jokaisen peruskoulun yhdeksännen luokan päättävän on hakeuduttava jatko-opintoihin. Opiskelu- ja uravalinnan tekeminen on nuorelle elämän ensimmäinen iso päätös, ja se tulee osalle eteen liian varhain.

Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus sijoittuu peruskoulun ja lukion tai ammattikoulun väliseen taitekohtaan ja tarjoaa harkinta-aikaa alanvalintaan ja sujuvoittaa siirtymää toiselle asteelle. 

– Peruskoulun päättävistä osa etsii vielä suuntaansa ja tarvitsee tukea koulutuksen nivelvaiheessa. Jatko-opintojen huolellinen punnitseminen ja oppimisvalmiuksien parantaminen on tärkeää oman alan löytämiseksi ja myöhempien opintojen sujuvoittamiseksi. Lukuvuoden mittaisessa Opistovuosi-koulutuksessa nuori voi pohtia rauhassa tulevaisuudensuunnitelmiaan, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Edistää opiskelutaitoja ja elämänhallintaa

Opistovuosi-koulutus soveltuu erityisen hyvin nuorelle, jolla ei ole riittäviä valmiuksia opiskella toisen asteen koulussa, joka on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai on vaarassa jäädä pelkän perusasteen oppimäärän varaan.

– Kokemuksemme mukaan Opistovuosi-koulutus on hyvä vaihtoehto nuorille, jotka ovat epävarmoja jatko-opinnoistaan tai joilla on tarve edistää opiskelutaitojaan sekä elämän- ja arjenhallintaansa. Meidän opistollamme kaikki nuoret ovat joko suorittaneet Opistovuoden loppuun tai keskeytys on ollut positiivinen, eli nuori on siirtynyt jatko-opintoihin, sanoo Karstulan Evankelisen Opiston rehtori Mervi Viiru.

Samoja positiivisia kokemuksia on Pohjois-Savon opiston Opistovuosi-koulutuksen vastuuopettajalla Jaana Ukkolalla.

– Opistovuosi-koulutuksen tärkein oppiaine ovat oppivelvolliset nuoret itse. Koulutuksessa heille avautuu mahdollisuus pysähtyä, tutkia ja etsiä vahvuuksiaan. 

Opistovuosi-koulutuksesta noin puolet koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, joihin lukeutuvat esimerkiksi arjen taidot ja aktiivinen kansalaisuus. Toisen puolen muodostavat valinnaiset suuntautumisopinnot, joita voivat olla esimerkiksi taideaineet, luonnontieteet, eläintenhoito, peliala tai yrittäjyys.

–  Mahdollisuus opiskella itseä kiinnostavia aineita kasvattaa opiskelumotivaatiota. Samalla nuori pääsee kokeilemaan valitsemansa alan sopivuutta itselleen, Pantsar lisää.

Opistovuosi-koulutus kansanopistojen vastaus oppivelvollisuusuudistukseen

Opistovuosi-koulutus käynnistyi kansanopistoissa vuonna 2021. Opistovuosi-koulutusta järjestää 41 kansanopistoa, ja sen aloitti viime syksynä 705 opiskelijaa. Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin, ja sen tavoitteena on vahvistaa nuoren valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai ammattikouluun sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.  Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Lisätietoja:

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -video.
Opistovuosi-esite.
Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus.
Opistovuosi-koulutusta tarjoavat kansanopistot.
Opistovuosi-kampanjavideo.
Opistovuosi-diasarja.


Lisätiedot ja haastattelut:

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000

Mervi Viiru
Rehtori
Karstulan Evankelinen Opisto
mervi.viiru@keokarstula.fi
puh. 044 525 2212

Jaana Ukkola
Vastuuopettaja, Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus
Pohjois-Savon opisto
jaana.ukkola@psko.fi
puh. 040 146 0219