Kannanotot | 14.11.2022

Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Koristekuva.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Suomen Kansanopistoyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen voimaantulosäännöstä (24 §:n 3 mom.) siten, että osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta säännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Voimassa olevan voimaantulosäännöksen mukaan sitä sovellettaisiin jo ensi vuoden rahoituksessa. 

Voimaantulosäännöstä olisi muutettava, koska kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua yhdenmukaisesti työelämäpalautteen rahoituksessa käytettäviä osa-aikaisuustietojaan Opetushallituksen eHOKS-rekisteriin siten, että palautetta voisi hyödyntää vuoden 2023 rahoituksessa. 

Suomen Kansanopistoyhdistys on samaa mieltä esityksen perusteluista. Rahoituksen myöntämisessä ei tule käyttää puutteellisia tietoja. Suomen Kansanopistoyhdistys pitää tilannetta harmillisena, sillä osa koulutuksen järjestäjistä on käyttänyt tietojärjestelmien kehittämiseen merkittävästi resursseja. Voimaantulosäännöksen muuttaminen mahdollistaa tietovarantoon tehtävät korjaukset. Kansanopistoyhdistys kannattaa säädösmuutosesitystä.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 14.11.2022

Helena Ahonen                           Tytti Pantsar
puheenjohtaja                             toiminnanjohtaja