2.04.2020 09:00 – 14:00

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -verkkokoulutus

Aika:
2.04.2020 09:00 – 14:00
Paikka:
Zoom-verkkokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on jäsentää osaamisperusteisuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaan sivistystyön ja erityisesti aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen näkökulmasta. Jakson aikana muodostetaan yhteisiä toimintamalleja oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tueksi ja kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä.

Koulutus järjestetään verkkomuotoisena Zoom -verkkokokoustyökalulla. Koulutus on live-tilaisuus, jonka vuoksi osallistujien tulee olla paikalla verkkokokoustilassa ilmoitettuna ajankohtana. Verkkokoulutus on osin vuorovaikutteinen ja osallistua voi chat-toiminnon kautta tai keskustellen, jolloin osallistujalla tulee olla mikrofoni käytössään.

Ohjelma

klo 9.00-11.00 Osaamislähtöinen koulutussuunnittelu

Aiheina:

  • Osaamislähtöisen suunnittelun lähtökohdat
  • Osaamistavoitteiden määrittely
  • Koulutussisältöjen ja opintojen kuormittavuuden mitoitus osaamistavoitteiden perusteella

Kouluttajana Mia Valanne

Lounastauko 11.00-12.00

klo 12.00-14.00 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiheina:

  • Katsaus ajankohtaisiin asioihin ja OSTU-työhön Suomessa
  • Oman osaamisen dokumentointi ja sanoittaminen
  • Osaamistodistukset ja digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamisen tukena

Kouluttajana Lotta Pakanen

Kouluttajista: Mia Valanne (asiantuntija, KM) on työskennellyt noin 15 vuotta koulutuksen kehittämisen parissa ja hänen erityisosaamistaan on koulutuksen jatkuva kehittäminen ja osaamislähtöinen koulutussuunnittelu.  Lotta Pakasella (asiantuntija, KM, opettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys) on yli 15-vuotinen ura järjestökoulutuksen kentällä ja hänen erityisosaamiseensa kuuluu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Erityisesti digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä ovat Lotan mielenkiinnon kohteena. Molemmat kouluttajat työskentelevät tällä hetkellä Opintokeskus Siviksessä.

Koulutus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op), jonka tavoitteena on vahvistaa kansanopistojen henkilöstön osaamista aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Koulutuksen toteuttamiseen on saatu rahoitus Opetushallituksesta.

Ilmoittautuminen 30.3. mennessä

Ilmoittautuneille lähetetään linkki 1-2 päivää ennen tilaisuutta

Lisätietoja: raakel.saarinen(at)kansanopistot.fi

Ilmoittaudu tapahtumaan