01.4.2020 00:00 - 02.4.2020 00:00

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aika:
01.4.2020 00:00 - 02.4.2020 00:00
Paikka:
Helsinki

Koulutusosion tavoitteena on jäsentää osaamisperustaisuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaan sivistystyön ja erityisesti aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen näkökulmasta. Jakson aikana muodostetaan yhteisiä toimintamalleja oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tueksi ja kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

  • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
  • Osaamisen tunnistamisen työkalut
  • Henkilökohtaistava osaamisperusteinen oppimissuunnitelma
  • Osaamisen dokumentointi ja osaamisen tunnustaminen, mm. sähköinen portfolio
  • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamisessa

Koulutusosioon kuuluu kaksi koulutuspäivää.

Koulutus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op).

Koulutuksen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.