7.10.2020 14:00 – 16:00

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä

Aika:
7.10.2020 14:00 – 16:00
Paikka:
Verkossa

Koulutus alkaa 7.10.2020 klo 14-16 pidettävällä verkkoluennolla.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja Suomen Kansanopistoyhdistys yhteistyössä toteuttavat verkkokoulutuksen, jossa perehdytään sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovelletaan vapaan sivistystyön toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä, joista osa on yksin ja osa yhteistyössä tehtäviä.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

Koulutusosiot, yhteensä 5 opintopistettä:

  1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op (lokakuu 2020 – tammikuu 2021)
  2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op (helmikuu – kesäkuu 2021)
  3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op (elokuu – marraskuu 2021)

Jokaiseen osioon liittyy reaaliaikaisia verkkoluentoja ja -tapaamisia, mutta suurin osa luennoista on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteina.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja johtajat.

Koulutus on osallistujille maksuton. Sen toteuttamiseen on saatu rahoitus Opetushallituksesta.

Pääkouluttajana:
Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Kouluttajina lisäksi:
Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Raisa Foster, FT, TaM, itsenäinen tutkija, kouluttaja ja taiteilija
Mari Tapio, Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi
Kouluttajina yksittäisillä luennoilla muita Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen asiantuntijoita

Koulutushanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys.
Lisätietoja: mirka.raback@kansanopistot.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt.