Tiedotteet | 27.10.2020

Sosiaalipedagogisen ohjauksen malli maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaukseen vapaassa sivistystyössä

maahanmuuttajaopiskelijoita istumassa penkillä ulkona.

Sosiaalipedagogisen ohjauksen mallin perustana on sosiaalipedagogisen ajattelun soveltaminen maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaukseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Malli on kehitetty Sospeva-hankkeessa Suomen Kansanopistoyhdistyksen, Opintokeskukset ry:n, Bildningsalliansenin, Itä-Suomen yliopiston sekä useiden kansanopistojen ja opintokeskusten työntekijöiden yhteistyönä.

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (Sospeva) -hankkeen päätösseminaari Maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen ohjaustyössä järjestetään verkossa torstaina 29.10.2020 klo 10-14.30. 

Verkkotilaisuuden ohjelma ja osallistumislinkki

Tilaisuudessa julkistetaan hankkeessa kehitetty Sosiaalipedagogisen ohjauksen malli, kuullaan käytännön esimerkkejä mukana olleista oppilaitoksista sekä asiantuntijapuheenvuoroja kotoutumisen ja dialogisuuden teemoista. Tilaisuus toteutetaan Zoom-yhteydellä ja live-striiminä YouTubessa, jossa myös viittomakielinen tulkkaus.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos on vastannut hankkeessa sosiaalipedagogisen ohjauksen mallin kehittämisestä. Sosiaalipedagogisen ohjauksen malli on ajattelun ja toiminnan kehys, jota ohjaaja voi hyödyntää hyvin erilaisissa tilanteissa olevien opiskelijoiden kanssa ja eri koulutusmuodoissa. Malli muodostuu kolmesta osa-alueesta: ohjauksen periaatteiden, prosessin ja työmenetelmien jäsennyksistä. Ohjauksen periaatteita ovat kohtaaminen, toivo, tulevaisuususko ja rohkeus, aktiivisuus ja toimijuus, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltaisuus sekä mahdollisuuksien tunteminen ja tunnistaminen. Ohjaus ymmärretään pitkäkestoisena prosessina, jossa tunnistetaan kolme vaihetta: tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen. Vaiheet toteutuvat limittäin ja ovat läsnä koko ohjausprosessin ajan. Ohjauksen työmenetelmät ovat vuorovaikutuksellisia ja toiminnallisia.

”Sosiaalipedagogisella ajattelulla on selviä yhtymäkohtia vapaan sivistystyön perustana olevaan sivistyspedagogiikkaan. Sosiaalipedagogisen ohjauksen mallin kehittäminen on tarkoittanut paljolti vapaan sivistystyön oppilaitoksissa jo tehtävän ohjaustyön periaatteiden ja muotojen jäsentämistä. Malli onkin syntynyt yhteistoiminnallisessa prosessissa, jossa kansanopistojen ja opintokeskusten työntekijät ovat olleet tärkeitä toimijoita”, toteaa mallin kehittämistä koordinoinut sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori Elina Nivala Itä-Suomen yliopistosta.

Tervetuloa mukaan tilaisuuteen! Voit tulla mukaan myös vain osaksi aikaa. 

Lisätietoja:
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
koordinaattori Mirka Råback, mirka.raback(at)kansanopistot.fi, 040 1458464

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos
YTT Elina Nivala, elina.nivala(at)uef.fi