Otavan Opisto

Osoite

Otavantie 2 B 50670 OTAVA

Puhelinnumero

044 794 3552

Sähköposti:

info@otavanopisto.fi

www-sivusto

http://www.otavanopisto.fi

Otavan Opisto on Otavan Opiston liikelaitoksen alaisuudessa toimiva sitoutumaton kansanopisto. Koulutustehtävät painottuvat aktiiviseen kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen mediaan, tulevaisuuden metodologiaan, kestävään kehitykseen, ympäristövaikuttamiseen ja globaaliin vastuuseen. Koulutusta tarjotaan kansalaisjärjestöille ja kansalaisille.

Otavan Opisto kartalla