Työsuojelun peruskurssi

JHL-opisto


Alkaa

18.11.2024

Loppuu

22.11.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

2,5 opintopistettä


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Työsuojelukoulutus

Koulutuksen kuvaus

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin sekä tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa toimintaan yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa.