TUVA-koulutus

Vuolle-opisto


Alkaa

08.08.2022

Loppuu

26.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

38 viikkoa


Koulutusmuoto

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Koulutusala

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Koulutuksen kuvaus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus vahvistaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa opiskelijalle tietoa omista vahvuuksistaan, joiden avulla suunnata kohti toisen asteen opintoja tai työelämää. Koulutuksen aikana opiskelijan itseohjautuvuus ja vastuullisuus omista opinnoista lisääntyy. Opinnoissa vahvistetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja saadaan valmiuksia tiimityöskentelyyn. Oppimisympäristö tukee opiskelijoiden sosiaalisten taitojen vahvistumista ja osallisuuden sekä yhteisöllisyyden kokemusta.