Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2)

Peräpohjolan Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

30 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen kuvaus

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opinnot sopivat hyvin ammatillisen osaamisen kehittämiseen. S2-sivuainekokonaisuus on tarkoitettu äidinkielenopettajille, kielten- ja aineenopettajille, luokanopettajille ja muille opetusalalla työskenteleville sekä niille, jotka aikovat opetusalalle. Myös vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista.