Sosionomiväylä

Raudaskylän Kristillinen Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

60 op


Koulutusala

Sosiaaliala

Koulutuksen kuvaus

Raudaskylän sosionomiväylällä suoritetaan Lapin AMK:n ja Centria AMK:n sosionomiopintoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Väyläopinnot suorittaneet voivat hakeutua erillishaun kautta jatkamaan sosionomiopintojaan joko Centrian AMK:n tai Lapin AMK:n tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, etäopiskelupäivistä, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta. Monimuoto-opetus jakautuu kolmelle lukukaudelle. Lähiopetukseen osallistuminen on luentojen osalta suotavaa ja harjoituksissa tai työpajoissa pakollista. Opiskelu on maksullista.