Sosiaali- ja terveysalan linja

Reisjärven kristillinen opisto


Alkaa

28.08.2022

Loppuu

06.05.2023

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille, Sosiaaliala, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan oppivelvollisuuskoulutuslinja antaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveysalasta. Linjalla opitaan tuntemaan alan kehitystä ja rakennetta sekä toimintaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Linja valmentaa hoitoalan opintoihin ja selkeyttää ammatinvalintaa. Linja on tarkoitettu laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville (2005 syntyneille ja sitä nuoremmille).