Sisälle Sanaan 2024

Suomen Raamattuopisto


Alkaa

19.01.2024

Loppuu

17.11.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 ov


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Sisälle Sanaan on kahdeksasta viikonlopusta koostuva opintokokonaisuus, jonka aikana etsimme Raamatun kokonaiskuvaa sekä pohdimme yhdessä, miten ymmärtää vaikeita ja irrallisiksi jääneitä raamatunkohtia. Ymmärrät jokaisen yksittäisen raamatunkirjan pääsanoman ja erityisluonteen sekä löydät tutuistakin raamatunkohdista uusia oivalluksia. Opintojen sisältö Perusoppimäärä (5 ov): viikonloput sekä Perus- ja syventävä oppimäärä (12 ov): viikonloput ja teemaa syventävät kirjalliset tehtävät. Mahdollisuus käydä koko sarja tai valita itselle sopivat viikonloput.