Psykologian linja Päivölän opistolla

Päivölän opisto


Alkaa

13.08.2024

Loppuu

30.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Psykologian perusopinnot 25 op ja tilastomatematiikkaa 5-25 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Matematiikka ja tilastotiede, Psykologia, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Psykologian linjalla opiskellaan yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa Tampereen avoimen yliopiston psykologian perusopinnot kokonaisuudessaan (25 opintopistettä). Psykologian opintojen ohessa opiskellaan lukuvuoden aikana myös tilastotiedettä. Jokaisen linjalle hyväksytyn kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joten voit opiskella omien tavoitteidesi mukaan esimerkiksi pääsykokeita tai myöhempiä opintoja silmällä pitäen. Erityisesti opinnot hyödyttävät opiskelijoita, jotka pyrkivät opiskelemaan psykologiaa pääsykokeiden kautta.