Psykologia

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

40 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Psykologia, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Opinnot sopivat valmentavaksi koulutukseksi alan yliopisto-opintoihin tähtäävälle. Opiskelija suorittaa psykologian perusopintojen lisäksi läheisten tieteenalojen kuten kasvatustieteen opintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä tilastomenetelmien opintojakson. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä. Lukuvuoden kestävä, elokuussa alkava opiskelu on päätoimista.