Personal Trainer

Kauhajoen evankelinen opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

41 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Personal trainer -koulutus antaa sinulle lyhyessä ajassa valmiudet toimia liikunta-alan yksilö- ja ryhmänohjaustehtävissä. Opinnoissa tutustut muun muassa ihmisen anatomiaan, kuntosaliharjoitteluun, lihasvoiman testaamiseen sekä ravitsemusneuvonnan toteuttamiseen. Pääset seuraamaan ammattilaisten ohjaustyötä sekä ohjaamaan itse niin yksilö- kuin ryhmäliikuntaa. Teoriaopintojen, käytännön harjoittelun, kirjallisten tehtävien sekä teoriakokeiden hyväksytyn suorittamisen jälkeen olet oikeutettu anomaan auktorisoitu Personal trainer (APT®) -nimikettä.