Näyttelijäntyön peruslinja

AhlmanEdu


Alkaa

01.09.2024

Loppuu

30.04.2025

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Teatteri

Koulutuksen kuvaus

Suomen Teatteriopistossa opetus suuntautuu näyttelijäntyöhön ja se käsittää näyttelijäntyön kaikki osa-alueet: puhetekniikka, improvisaatio, kontaktiharjoitukset, teatterihistoria, dramaturgia, roolianalyysi, laulu, miekkailu, akrobatia ja tanssi. Näyttelijäntyön peruslinjan tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmällä pitäen.