Monimuotoisuutta hyödyntävä ryhmän ohjaaminen

Riveria kansanopisto


Alkaa

13.09.2024

Loppuu

05.10.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

2 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Hyvinvointitaidot, Ihmissuhteet, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Monimuotoisuutta hyödyntävä ryhmän ohjaaminen 2 op, 24 tuntia lähiopetusta + itsenäistä työskentelyä noin 30 tuntia Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään ryhmäilmiön käsitteitä sekä ohjaamaan ryhmän toimintaa sen eri vaiheissa sekä vuorovaikutuksellisin keinoin että harjoitteiden avulla. Lisäksi opitaan ryhmän turvallisuutta, luottamusta vahvistava ryhmätoiminnan kehittämismalli, joka etenee neljän vaiheen kautta: 1. Itsetuntemuksen vahvistaminen, 2. Tiedon jakaminen ja toisten tuntemisen syventäminen, 3. Monimuotoisuus voimavaraksi ja 4. Jatkuva työstäminen. ks. Riveria.fi.