Monialaisten opintojen linja

Reisjärven kristillinen opisto


Alkaa

27.08.2023

Loppuu

04.05.2024

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Kirjallisuus ja kirjoittaminen, Kuvataide, Media / viestintä, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen, Opistovuosi oppivelvollisille, Viestintä- ja kieliopinnot

Koulutuksen kuvaus

Monialaisten opintojen oppivelvollisuuskoulutuslinjan yleissivistävien opintojen avulla opiskelija parantaa opiskeluvalmiuksiaan vahvistamalla laaja-alaista osaamista ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärtämistä. Linja on tarkoitettu oppivelvollisille.