Luontokuvaajan ammatilliset taidot

Kuusamo-opisto


Alkaa

24.01.2024

Loppuu

12.01.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

46 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Valokuva

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opetellaan luontovalokuvauksen eri osa-alueet monipuolisesti. Opiskelija saa hyvät valmiudet ammattimaiseen luontovalokuvaukseen. Koulutus kuuluu vapaan sivistystyön koulutukseen, joka ei ole ammatillista tutkintokoulutusta. Opiskelu koostuu neljästätoista eri osiosta, joissa on lähiopetusta, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä harjoitustehtäviä.