Luonto- ja erätaitojen linja

Reisjärven kristillinen opisto


Alkaa

25.08.2024

Loppuu

10.05.2025

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Luonnontieteet, Opistovuosi oppivelvollisille, Ympäristö

Koulutuksen kuvaus

Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopisteenä on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Tavoitteena on antaa tietoa ja taitoja luonnon virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Linjalla on mahdollisuus suorittaa erätaidon peruskurssi.