Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

14.08.2023

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jonka luku- ja kirjoitustaito omalla kielellä voi puuttua/olla puutteellinen tai henkilö ei osaa latinalaista kirjaimistoa eikä hakijalla ole sellaisia opiskeluvalmiuksia ja osaamista, että kotoutumiskoulutuksen lyhyehkö koulutusmoduuli latinalaisen kirjaimiston hallitsemiseksi riittäisi. Suomen kielen lähtötaso 0. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kansanopiston opetustarjonnasta erilaisia kielenoppimista tukevia sisältöjä.