Kielten ja kulttuurien Opistovuosi 2024-2025

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Alkaa

11.08.2024

Loppuu

10.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Linjan omat opinnot koostuvat seuraavista opinnoista (14 op): Oral Skills, Writing and Listening Skills, Bible Studies, Religious English, English Project, Culture, Book Club. Kohderyhmä on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret.