Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Suomen Nuoriso-opisto


Alkaa

09.08.2021

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

180 osaamispistettä


Koulutusmuoto

Ammatillinen perustutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Työhön kuuluu eri-ikäisten lasten ohjaaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, esim. päivähoidossa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Nuoriso- ja yhteisöohjaajan ja lastenohjaajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta.