Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Suomen Nuoriso-opisto


Alkaa

14.08.2023

Loppuu

29.05.2026

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

180 osaamispistettä


Koulutusmuoto

Ammatillinen perustutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa erilaisilla menetelmillä nuorille ja eri ikäisille ohjattaville. Hän voi työskennellä kunnan nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä, kouluissa ja oppilaitoksissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, järjestöissä, lastensuolelussa sekä ikääntyvien ja erityisryhmien parissa. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.