Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

05.08.2024

Loppuu

28.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

180 opintopistettä


Koulutusmuoto

Ammatillinen perustutkinto

Koulutusala

Humanistinen ja taideala, Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi saat vankan osaamisen ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon vähäisyyden vuoksi. Valmistuttuasi osaat ohjata myös suomalaisella viittomakielellä. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla Lastenohjaajaksi saat osaamisen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen lasten kasvatukseen, opetukseen, hoitoon ja huolenpitoon. Osaamisalalla hankitaan osaamista myös perheiden kanssa tehtävään työhön.