Japanin kielen ja kulttuurin linja

Joutsenon Opisto


Alkaa

19.08.2024

Loppuu

16.05.2025

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Kielet ja kansainvälisyys, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot on tarkoitettu lukion tai vastaavan koulutuksen suorittaneille, niin toisen asteen koulutuksen päättäneille kuin jo työelämässä olleille. Opinnot aloitetaan kielen alkeista, joten aikaisempaa osaamista ei edellytetä. Linjalla opiskellaan japania intensiivisesti viitenä päivänä viikossa natiivin opettajan johdolla. Opintojen tavoitteena on japanin kielen taitotaso B1 (eurooppalainen viitekehys). Halutessaan opiskelija voi suorittaa japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op) Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston mukaisesti.