Itsenäistymisopinnot

Lehtimäen opisto


Alkaa

04.08.2024

Loppuu

13.06.2025

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutusala

Erityisopetus

Koulutuksen kuvaus

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opinnoissa painotetaan itsenäistymistä ja kodista irtaantumista, asumisessa tarvittavia taitoja, osallistumista työ- ja harrastustoimintaan, itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia.