Iän Voima – Ikääntyvien liikkumisen ja hyvinvoinnin ohjaaminen

Riveria kansanopisto


Alkaa

14.11.2024

Loppuu

23.01.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

4 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Hyvinvointitaidot, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Liikunta

Koulutuksen kuvaus

36 tuntia lähiopetusta + itsenäistä työskentelyä noin 70 tuntia Koulutuksessa tarkastellaan ikääntyvien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti fyysisen, emotionaalisen, sosiaalisen ja kognitiivisen hyvinvoinnin näkökulmista. Painopiste on ikääntyvien liikunnan ohjauksen erityiskysymyksissä ja turvallisuudessa. Opinnot sisältävät ennakkotehtävän, ohjausharjoituksia, ikääntyvien ryhmäliikuntatunnin ohjausnäytön sekä itsenäisesti toteutettavan elintapaohjaustehtävän tai hyvinvointiaktiviteetin ohjaustehtävän.