Draamakasvatuksen perusopinnot

Limingan taidekoulu


Alkaa

01.09.2023

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

25 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Taiteet ja kulttuuri, Teatteri

Koulutuksen kuvaus

Draamakasvatus on taideaine ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistaja. Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaativat opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Opinnoissasi tutkit draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena erilaisissa oppimisympäristöissä.