Aikuisten perusopetuksen päättövaihe – Otavan Opisto

Otavan Opisto


Alkaa

08.08.2024

Loppuu

31.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppimäärä on vähintään 46 kurssia.


Koulutusmuoto

Aikuisten perusopetus

Koulutusala

Aikuisten perusopetus, Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi.