12.2.2020 00:00 - 13.2.2020 00:00

Oppimisen pulmat ja minäpystyvyys

Aika:
12.2.2020 00:00 - 13.2.2020 00:00
Paikka:
Helsinki

Koulutusosion tavoitteena on tukea oppilaitoksia pedagogiikan kehittämisessä, vahvistaa henkilökohtaistetun ohjausosaamisen työtapoja ja antaa pedagogisia toimintamalleja ja ratkaisuja sellaisten oppijoiden kohtaamiseen, joilla on puutteita perustaidoissa ja oppimisen vaikeuksia.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

  • Oppijan minäpystyvyyden tukeminen ja läsnäoleva kohtaaminen
  • Ohjauksellinen tuki oppijan kohtaamisessa
  • Oppimisen vaikeudet
  • Sovellukset ja työvälineet oppimisvalmiuksien tukemisessa

Koulutusosioon kuuluu kaksi koulutuspäivää ja itsenäistä työskentelyä. Osallistujat työstävät omaa kehittämistehtävää itsenäisenä opiskeluna ja sparrausparin kanssa vertaisohjauskeskusteluissa.

Koulutus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op).

Koulutuksen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.