12.2.2020 10:00 - 13.2.2020 15:00

Oppimisen pulmat ja minäpystyvyyden tukeminen

Aika:
12.2.2020 10:00 - 13.2.2020 15:00
Paikka:
Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen

Koulutuksen tavoitteena on tukea oppilaitoksia pedagogiikan kehittämisessä, vahvistaa henkilökohtaistetun ohjausosaamisen työtapoja ja antaa pedagogisia toimintamalleja ja ratkaisuja sellaisten oppijoiden kohtaamiseen, joilla on puutteita perustaidoissa ja oppimisen vaikeuksia. Koulutus on suunnattu kansanopistojen opettajille, ohjaajille, koulutussuunnittelijoille ja johtajille. 

Keskeisiä sisältöjä ovat:

  • Ohjauksellinen tuki oppijan kohtaamisessa
  • Oppimisen vaikeudet
  • Sovellukset ja työvälineet oppimisvalmiuksien tukemisessa
  • Oppijan minäpystyvyyden tukeminen ja läsnäoleva kohtaaminen

Koulutuksen toteuttamiseen on saatu rahoitusta Opetushallitukselta. Koulutus on osallistujille maksuton. Majoitus-, ruokailu- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Suomen Raamattuopistolla on mahdollisuus majoittumiseen.

  • Ruokailut ja majoittuminen yhden hengen huoneessa 93 euroa (sis. aamiainen, lounas x 2, kahvi x 2, päivällinen)
  • Ruokailut ja majoittuminen kahden hengen huoneessa 68 euroa (sis. aamiainen, lounas x 2, kahvi x 2, päivällinen)
  • Vain ruokailut 28 euroa (sis. ruokailut ja kahvit molempina koulutuspäivinä)

Koulutus on osa Kansanopistot aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistajana -koulutuskokonaisuutta (4,5 op), jonka tavoitteena on vahvistaa kansanopistojen henkilöstön osaamista aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Helmikuun koulutuspäiviin osallistuminen ei edellytä koko koulutuskokonaisuuden suorittamista.

Ilmoittaudu nyt mukaan! Ilmoittautuminen päättyy 28.1.2020.

Ilmoittaudu tapahtumaan