14.12.2020 13:30 – 16:00

Etätyöskentelyn ja oman hyvinvoinnin hallinta

Aika:
14.12.2020 13:30 – 16:00
Paikka:
Verkossa

Tervetuloa mukaan työhyvinvoinnin verkkokoulutukseen!

Kuluneen vuoden aikana työskentelyä on siirretty verkkoon, tapaamisia ja koulutuksia toteutetaan verkossa, työtä tehdään kotoa käsin. Webinaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä etätyöskentelyn vaikutuksesta omaan hyvinvointiin. 

Kohderyhmänä ovat kaikki, jotka ovat siirtyneet tekemään töitä kotiin tai muualle työpaikan ulkopuolelle ja kaikille, joiden työ sisältää paljon keskeytyksiä ja monien asioiden hallintaa. Mukaan voivat tulla kaikki, joita aihe kiinnostaa.

Koulutuksen tavoitteena on saada työkalut oman tekemisen hallintaan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Koulutus on jaksotettu kolmeen teemaan:
1. Uuden tilanteen aiheuttamat stressitekijät. Mikä keskittymistämme häiritsee ja
miksi?
2. Valintoihimme ja päätöksiimme vaikuttavat tekijät. Tukevatko arvomme hyvinvointiamme ja kuinka paljon käytämme aikaa ja energiaa ”ei niin tärkeisiin” asioihin.
3. Muutoksen aikaansaamiseksi täytyy myös muuttaa itse toimintaa, pelkkä ajattelu
ja tietoisuus toiminnastamme ei riitä. Käydään läpi käytännön työkaluja jaksami-
sen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia. Koulutus on maksuton kansanopistojen henkilöstölle.
Kouluttajana toimii hyvinvointivalmentaja Hannu Suominen.